Få äter hälsosamt

Jag läste en artikel nyligen som faktiskt gjorde mig orolig. I artikeln stod det att dåliga matvanor är den största riskfaktorn för ohälsa i Sverige (säkert i många andra länder också). Jag trodde inte att det var så illa. Tycker ändå att folk känns rätt medvetna om kostens betydelse för…